Welkom bij de DOW Tennis Club

Dow Tennis Club, is een onderafdeling van de P.V. en heeft in Terneuzen in de tennishal Racketcentrum de thuisbasis.
Voor zowel jeugd (vanaf 13 jaar) als volwassenen om op maandagavond en vrijdagmorgen de mogelijkheid een tennis balletje te slaan.

Wat bieden we.
– Indoor tennis (tos systeem) gedurende de winter periode op maandag avond en vrijdag ochtend
– Indoor tennis via reservering op zaterdag ochtend.
– Deelname aan indoor wintercompetitie. Georganiseerd door Racketcentrum Terneuzen
– 1 maal per maand op zaterdagochtend tennis les. Voor datums zie baanindeling.

Om lid te kunnen worden dient U tenniservaring te hebben.

Het tennisseizoen loopt van half oktober tot half mei gedurende openingstijden van Racketcentrum Terneuzen.
Contributie bedraagt € 105,00 voor het gehele seizoen of € 52,50 indien vanaf 1 januari.


Dow Tennis Club, is a subdivision of the P.V. and has a home base in the Racketcentrum tennis hall in Terneuzen.
For both youth (from 13 years) and adults the opportunity to play a game of tennis on Monday evenings and Friday mornings.

What do we offer?
– Indoor tennis (tos system) during the winter period on Monday evening and Friday morning
– Indoor tennis by reservation on Saturday morning.
– Participation in indoor winter competition. Organized by Racketcentrum Terneuzen
– Tennis lessons once a month on Saturday morning. For dates see Courtlayout.

To become a member you must have tennis experience.

The tennis season runs from mid-October to mid-May during opening hours of Racketcentrum Terneuzen.
Contribution is €105.00 for the entire season or €52.50 if from January 1.