Leden informatie

Beste DTC leden,

Het indoor tennis seizoen 2023-2024 begint op 25-09-2023. Zoals voorgaand seizoen hanteren we op maandag en vrijdag het toss systeem.
We hebben drie kokers met ballen aangeschaft die verkrijgbaar zijn bij de bar in het Racketcentrum.

Volledig lid (vanaf September tot Mei €105  – vanaf 1 januari tot Mei €52)

 • Indoor tennis (tos systeem) gedurende de winter periode op maandag avond (tennis ervaring noodzakelijk)
  • 17:30 – 18:00   1 baan
  • 18:00 – 20:30   2 banen
 • Indoor tennis (tos systeem) gedurende de winter periode op vrijdag ochtend
  • 10:00 – 12:00   2 banen
 • Indoor tennis via reservering op zaterdag ochtend.
  • 10:00 – 12:00  2 banen
 • Deelname aan indoor wintercompetitie. Georganiseerd door Racketcentrum Terneuzen
 • 1 maal per maand op zaterdagochtend tennis les.

Jeugd lid (13t/m18 jaar €52)

 • Indoor tennis via reservering op zaterdag ochtend.
  • 10:00 – 12:00  2 banen
 • Deelname aan indoor wintercompetitie. Georganiseerd door Racketcentrum Terneuzen

Competitie Lid (€20)

Tennis op zaterdag
Op zaterdag vragen we jullie om te reserveren via de link die je op de website vindt.
Op zaterdag tussen 10:00 en 12:00u twee banen beschikbaar, behalve tijdens lesdagen:
– De volgende zaterdagen zijn de banen niet beschikbaar 23 december 2023, 30 december 2023, 6 januari 2024 ivm kersttoernooi.

Lessen voor DTC leden
Op de hieronder genoemde data reserveren we de banen voor het gratis volgen van les, je vragen je om hiervoor aan te melden om voor de trainer een beeld te hebben hoeveel er komen. De lessen zijn gratis.
Zaterdag 21 oktober 2023, 11 november 2023, 16 december 2023, 13 januari 2024,  10 februari 2024 en 9 maart 2024


The indoor tennis season 2023-2024 starts on 25-09-2023. As in the previous season, we use the toss system on Mondays and Fridays.
We have purchased three tubes of balls that are available at the bar in the Racket Center.

Full member (from September to May €105 – from January 1 to May €52)

 • Indoor tennis (tos system) during the winter period on Monday evening (tennis experience necessary)
  • 17:30 – 18:00   1 court
  • 18:00 – 20:30   2 courts
 • Indoor tennis (tos system) during the winter period on Friday morning
  • 10:00 – 12:00   2 courts
 • Indoor tennis by reservation on Saturday morning.
  • 10:00 – 12:00  2 courts
 • Participation in indoor winter competition. Organized by Racketcentrum Terneuzen
 • Tennis lessons once a month on Saturday morning.

Junior Member (13 t/m18 years €52)

 • Indoor tennis by reservation on Saturday morning
  • 10:00 – 12:00  2 courts
 • Participation in indoor winter competition. Organized by Racketcentrum Terneuzen

Competition Member (€20)

Tennis on Saturday
On Saturday we ask you to make a reservation via the link you will find on the website.
Two courts available on Saturdays between 10:00 AM and 12:00 PM, except during class days:
– The following saturdays the courts are not available 23 december 2023, 30 december 2023, 6 januari 2024 due to kersttoernooi.

Lessons for DTC members
On the dates mentioned below we reserve the courts for free lessons, we ask you to register for this so that the trainer has an idea of how many will come. The lessons are free.
Saturday October 21, 2023, November 11, 2023, December 16, 2023, January 13, 2024, February 10, 2024 and March 9, 2024

 

Een prettig seizoen gewenst en tot ziens in het Racketcentrum,

Het bestuur:

René, Daniëlle en Manuela.