Leden informatie

Beste DTC leden,

Het indoor tennis seizoen 2023-2024 begint op 25-09-2023. Zoals voorgaand seizoen hanteren we op maandag en vrijdag het ‘oude’ toss systeem.

We hebben drie kokers met ballen aangeschaft die op de gebruikelijk plaats in het Racketcentrum liggen.

Nieuw!!!! 

Jeugd is ook welkom op zaterdag vanaf 13 t/m 18 jaar. De contributie bedraagt 52,50 euro.

Je kunt ook alleen competitie lid worden voor 20 euro

Tennis op zaterdag

Op zaterdag vragen we jullie om te reserveren via de link die je op de website vindt.

In principe zijn er op zaterdag tussen 10:00 en 12:00u twee banen beschikbaar, behalve op navolgende data is er maar één baan beschikbaar:

“”Nog nader te bepalen””

Lessen voor DTC leden

Op de hierboven genoemde data reserveren we één baan voor het gratis volgen van les, je hoeft je hiervoor niet aan te melden, je kunt gewoon meedoen.

De lessen zijn gratis.

Tijdens het Kersttoernooi van het Racketcentrum, zal er geen DOW tennis zijn op de volgende datums:

“”Nog nader te bepalen””

Een prettig seizoen gewenst en tot ziens in het Racketcentrum,

Het bestuur:

René, Daniëlle en Manuela.